Freinet Middenschool De PluimPauwenlaan 55
2660 Hoboken
03 827 27 99
Secundair A-stroom
Freinet
GO!
Kim Van der Auwera
Latijn of ateliers
De basisoptie voor het 2e jaar is de studierichting Freinet. Je kan er echter ook voor kiezen om hierbinnen nog 2 uur Latijn te blijven volgen. Wanneer je slaagt voor het 2e jaar Freinet kan je doorstromen naar elke andere richting.
Infoavond op 16 februari 2023 - Opendeurdag op 4 maart 2023