Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldsysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen.

Heb je toch nog een andere vraag? 
Contacteer dan de helpdesk. Onze medewerkers helpen je graag verder.


Maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur.
Van september tot december van 9 tot 12.30 uur.
Jaarlijks gesloten van 15 juli tot 15 augustus en tijdens de kerstvakantie. 

Telefoon: 0800 62 185 (gratis nummer)
E-mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be

 

1. Wat is 'Meld je aan'?

‘Meld je aan’ is een aanmeldsysteem op initiatief van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Antwerpen secundair onderwijs. Alle secundaire scholen in Antwerpen en districten, Boechout, Borsbeek, Duffel, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel en Wijnegem en De Populier in Lier werken voor het schooljaar 2024-2025 met dit systeem voor de inschrijvingen in het eerste jaar. Via 'Meld je aan' krijgen ouders gelijke kansen om hun kind in te schrijven in hun school van keuze. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldprocedure geleid. 'Meld je aan' wordt ontwikkeld met de steun van stad Antwerpen. 

2. Waarom aanmelden?

Alle Antwerpse scholen zijn wettelijk verplicht om te werken met een aanmeldsysteem voor het eerste jaar van het secundair onderwijs. Het Lokaal Overleg Platform Antwerpen secundair en alle deelnemende scholen buiten Antwerpen kiezen ervoor om gebruik te maken van het online aanmeldsysteem 'Meld je aan'. Zo willen de scholen ervoor zorgen dat zo veel mogelijk kinderen in de school van hun keuze kunnen inschrijven. Alle secundaire scholen in Antwerpen en districten, Boechout, Borsbeek, Edegem, Duffel, Hove, Kontich, Mortsel en Wijnegem en De Populier in Lier gebruiken 'Meld je aan' voor de inschrijvingen in het eerste jaar.   

3. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden via 'Meld je aan'?

Alle secundaire scholen in Antwerpen en districten, Boechout, Borsbeek, Duffel, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel en Wijnegem en De Populier in Lier werken via het online aanmeldsysteem 'Meld je aan'. Je kan je kind aanmelden voor zoveel scholen als je wil. We raden aan om meerdere scholen op te geven. Hoe meer, hoe beter. Het systeem geeft je kind altijd de hoogst mogelijke voorkeur.  

4. Heb ik met dit aanmeldsysteem nog een vrije schoolkeuze?

Je kiest vrij voor welke school of scholen je je kind aanmeldt. Op die manier krijg je enkel een toewijzing of een wachtplaatsnummer bij de scholen waarvoor je koos.

Kies zoveel scholen als jullie willen. We raden aan om meerdere scholen op te geven. Hoe meer, hoe beter. Het systeem geeft je kind altijd de hoogst mogelijke 'voorkeur'. Het is dus belangrijk de scholen in de juiste volgorde te zetten. De school die jullie het liefst willen, zet je op 1. Jullie tweede keuze zet je op 2, de derde keuze op 3, ...

Als er meer kinderen willen inschrijven dan er plaatsen zijn in een school worden de beschikbare plaatsen op een eerlijke en transparante manier verdeeld via 'Meld je aan'. Elk kind heeft evenveel kans op een plek.

5. Wanneer meld ik mijn kind aan?

We werken met één periode waarin alle kinderen worden aangemeld: zowel kinderen die recht hebben op voorrang als kinderen die geen recht hebben op voorrang. Aanmelden kan tussen maandag 25 maart (vanaf 9.30 uur) en vrijdag 19 april  2024 (tot 17 uur). Aanmelden doe je via deze website. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Het is dus geen race tegen de tijd. Meld je kind wel aan binnen de aanmeldperiode. Als je vergeet aan te melden heeft je kind minder kans op een plaats in je school van voorkeur.  

6. Wanneer worden de vrije plaatsen gepubliceerd?

De vrije plaatsen vind je vanaf vrijdag 22 maart 2024 (12 uur) terug bij ‘info over scholen’.

Let op: het kan lijken dat scholen heel veel vrije plaatsen hebben. Hou er rekening mee dat kinderen met voorrang een groot deel van deze plaatsen zullen innemen. Kies dus zeker voldoende scholen. Wil je weten of je recht hebt op voorrang? Zie vraag 9. 

Sommige scholen werken met een toelatingsproef. Hierdoor geven we geen vrije plaatsen weer voor deze scholen. Wil je kans maken op een plaats in deze school? Zet ze sowieso in je voorkeurslijst. Het gaat om:

  • Koninklijke Balletschool Antwerpen
  • de! Kunsthumaniora van het GO! Dans en Muziek
  • Topsportschool Antwerpen

Heb je hier nog vragen over? Contacteer de helpdesk.

7. Wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

De lijst met scholen van jullie voorkeur, het rijksregisternummer van je kind en een computer met internet.

Heeft je kind geen rijksregisternummer? Ga dan naar een aanmeldpunt. Een medewerker helpt je verder. Je kan ook de helpdesk contacteren via het gratis nummer 0800 62 185. 
8. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt dit op de ISI+kaart, de identiteitskaart, de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit. Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Het eerste blok van 6 cijfers is de geboortedatum van je kind, maar omgekeerd. Dus eerst het jaar, dan de maand en daarna zijn/haar geboortedag. Stel dat je kind geboren is op 18 juni 2012, dan lees je 120618.

9. Heb ik recht op voorrang?

Kinderen met een broer of zus die al ingeschreven is in een secundaire school of waarvan één van de ouders werkt op een secundaire school, hebben recht op voorrang om in te schrijven in het eerste jaar secundair van die school.

Opgelet: broer en zus betekent meer dan dezelfde ouders hebben. Meer uitleg over de criteria vind je bij vraag 10.

We werken met één periode waarin alle kinderen worden aangemeld: zowel kinderen die recht hebben op voorrang als kinderen die geen recht op voorrang hebben. Heb je recht op voorrang? Duid dit dan zeker aan bij het aanmelden. 

Zet de scholen altijd in volgorde van voorkeur. Heb je recht op voorrang? Meld je kind dan zeker aan voor die school, zo ben je zeker van een plaats. Als dit niet je favoriete school is, dan zet je deze school lager op je voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen aanmelden waarvoor je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht op voorrang, tenzij je een plaats krijgt toegekend in een school die hoger op je voorkeurslijst staat. 

10. Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben om voorrang te krijgen?

Neen, dat hoeft niet. De voorrang geldt voor alle ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’.

Dat betekent:

• broers en zussen: hebben twee gemeenschappelijke ouders en wonen al dan niet op hetzelfde adres
• halfbroers en halfzussen: hebben één gemeenschappelijke ouder en wonen al dan niet op hetzelfde adres
• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben, zoals stiefbroers en -zussen
 

11. Wat zijn de voorwaarden als ik voor een Antwerpse secundaire school werk?

Kinderen van personeelsleden in een Antwerpse secundaire school hebben voorrang bij de aanmelding in de school waar ze werken.

Voorwaarden:

• De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school, ongeacht hun functie: bv. klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist.
• Op het ogenblik van inschrijving moet je een arbeidscontract van meer dan 104 dagen hebben in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving.
• De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is niet van belang om voorrang te krijgen.
• Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld of tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen gebruik maken van de voorrangsregeling.

In detail gaat het om de volgende medewerkers:

• Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
• Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 

12. Heeft mijn kind voorrang als ik voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school werk?

Neen, je kind heeft geen voorrang in een secundaire school als jij voor een kleuterschool of lagere school werkt, zelfs niet als deze school aan de secundaire school verbonden is.

13. Heeft mijn kind voorrang in een school van dezelfde scholengemeenschap waarvoor ik werk?


Neen, je kind heeft enkel voorrang in de school waar je werkt.

14. Wat is 1A en wat is 1B?

1A

Alle leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, gaan naar 1A. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. Je zal dan ook heel wat vakken herkennen van de lagere school. In dit 1e leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een brede basisvorming voor iedereen. Welke school je ook kiest, 27 lestijden gaan naar de basisvorming en 5 lestijden naar de verschillende differentiatiemogelijkheden (= ook wel keuzegedeelte genoemd). Je krijgt er les van verschillende leerkrachten.     

1B

Alle leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, gaan naar 1B. De belangrijkste leerstof van de vakken Nederlands en wiskunde van het basisonderwijs wordt herhaald. Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken. Welke school je ook kiest, 27 lestijden gaan naar de basisvorming en 5 lestijden naar de verschillende differentiatiemogelijkheden (= ook wel keuzegedeelte genoemd). Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. 

15. Is 1A en 1B in elke school hetzelfde?

De basisvorming van 1A en 1B is in elke school hetzelfde maar elke school legt zijn eigen accenten. Ook het keuzepakket verschilt van school tot school. In het eerste jaar krijgen de leerlingen 27 uur basisvorming en een keuzegedeelte van 5 uur. Binnen die 5 uur zullen scholen differentiatiepakketten aanbieden die verder bouwen op de basisvorming. Deze differentiatie-uren zullen bepaalde leerlingen extra remediëren, terwijl anderen net extra uitgedaagd zullen worden.
 
16. Meld ik mijn kind aan voor 1A of 1B?

Je meldt je kind aan voor 1A als je zeker bent dat je zoon of dochter een getuigschrift basisonderwijs zal behalen. Je meldt je kind aan voor 1B als je zeker bent dat je zoon of dochter geen getuigschrift basisonderwijs zal behalen.

Als je nog niet zeker bent of je zoon of dochter zijn of haar getuigschrift basisonderwijs zal behalen, meld je het best aan voor 1A en 1B. Twijfel je? Vraag raad aan de klasleerkracht van je kind en/of het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding.

In de scholenzoeker  zie je welke scholen 1A aanbieden en welke 1B. 

17. Wat als ik nog niet weet of mijn kind het getuigschrift basisonderwijs zal halen?

Als je op het moment dat je je kind aanmeldt nog niet zeker weet  of je kind het getuigschrift basisonderwijs al dan niet zal behalen dan meld je je kind best aan voor zowel 1A als 1B. In de scholenzoeker zie je welke scholen 1A aanbieden en welke 1B. De klasleerkracht en het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding, kunnen je altijd helpen.  

18. Hoe wijzig ik mijn gegevens op 'Meld je aan'?

Je kan je gegevens wijzigen tijdens de volledige aanmeldperiode. Dit kan tot en met vrijdag 19 april 2024 (tot 17 uur). Hiervoor log je in met je gebruikersnaam en paswoord en open je je dossier. Problemen? Bel de helpdesk via het gratis nummer 0800 62 185.

19. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Na de aanmeldperiode worden alle vrije plaatsen verdeeld onder de aangemelde kinderen. Onder vraag 20 vind je terug hoe de vrije plaatsen verdeeld worden. De resultaten worden bekend gemaakt op woensdag 8 mei 2024.

Op die dag krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op deze website. Daarin staat of je je kind kan inschrijven. Als je geen e-mailadres hebt opgegeven, ontvang je ook een brief.

Inschrijven kan tussen dinsdag 14 mei en maandag 10 juni 2024. Neem ten laatste op maandag 10 juni contact op met de school om een afspraak te maken en na te gaan hoe je kan inschrijven.

20. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?


• Na de aanmeldperiode geeft een deurwaarder elk kind een willekeurig nummer, per school waarvoor het aangemeld is.
• Kinderen met voorrang krijgen eerst een plaats in de school waar ze voorrang hebben, dan volgt de rest van de kinderen.
• Kinderen met het laagste nummer krijgen als eerste een plaats. Eerst krijgt nummer 1 een plaats, dan nummer 2, dan 3 ... tot alle plaatsen van de school zijn opgevuld.                                        
• Een kind dat op meerdere scholen een plaats heeft, krijgt enkel een plaats op de school die het hoogst op zijn of haar voorkeurslijst stond. Alle scholen die lager staan dan de school waar je kind een plaats heeft, vallen weg
• Om nog meer kinderen hun eerste keuze te geven, werken we met een extra stap. In een laatste ronde bekijkt het programma of er keuzes zijn die elkaar blokkeren: kregen er kinderen een ticket in elkaars eerste school van voorkeur? Dan worden die tickets automatisch geruild. 

Bekijk zeker ook de animatievideo

21. Wat als er geen plaats is voor mijn kind?

Als er geen plaats is voor je kind in de school of scholen waarvoor je het aanmeldde, zijn er volgende mogelijkheden:

- Je kind staat automatisch op de wachtlijst van de scholen die op jullie voorkeurslijst stonden. Als er een plaats vrijkomt in één van deze scholen, contacteert de school de eerstvolgende op de wachtlijst. Zo kan je er misschien toch nog inschrijven. Dat kan ook als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. Let op: als je achteraf inschrijft in een hogere school van voorkeur, dan wordt je kind automatisch van de wachtlijst geschrapt van de scholen die lager op jullie voorkeurslijst stonden. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2024. Na 7 oktober neemt je best contact op met de school zelf. Wil je weten op welke plaats je kind op de wachtlijst staat, log dan in met je gebruikersnaam en paswoord op deze website. 

- Je kan je kind inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft tijdens de vrije inschrijvingsperiode. De vrije plaatsen vind je vanaf woensdag 8 mei 2024 (12 uur) op deze website bij 'info over scholen'. De inschrijvingen zelf starten op dinsdag 14 mei 2024 vanaf 9 uur. Om je kind in te schrijven ga je rechtstreeks naar de school zelf. Je kan je kind vanaf dan ook laten toevoegen aan de wachtlijst van scholen die geen vrije plaatsen meer hebben. Ook dit gebeurt op de school zelf. Let op: tijdens de vrije inschrijvingsperiode gaat een vrije plaats naar de eerste leerling die ervoor inschrijft. 

22. Wat is een weigeringsdocument ?

Een weigeringsdocument is het officieel bewijs van de plaats van jouw kind op de wachtlijst van een school. Je krijgt voor elke school waar je kind op de wachtlijst terecht kwam een apart weigeringsdocument.  

23. Hoe werken de wachtlijsten?

Het systeem kent steeds een plek toe in de hoogst mogelijke school van voorkeur. Is dit niet jullie eerste keuze? Dan komt je kind automatisch op de wachtlijst van de scholen die hoger op jullie voorkeurslijst stonden. De wachtlijst geldt tot 7 oktober 2024. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de wachtlijst te respecteren. Na deze datum beslist de school zelf of ze de wachtlijst verder volgt. Vraag hierover informatie bij de directie. 

Als er een plaats vrijkomt in een school waar je kind op de wachtlijst staat, dan neemt de school zelf contact met je op. Geef dus zeker een correct gsm-nummer en e-mailadres op. Zo kan je je kind toch nog inschrijven in je favoriete school. Zelfs als je kind ondertussen al in een andere school ingeschreven was.

Let op: als je je kind via de wachtlijst inschrijft in een school, dan wordt je kind automatisch geschrapt van de wachtlijsten van alle scholen die lager op je voorkeurslijst stonden. 

Het systeem kent steeds een plek toe in de hoogst mogelijke school van voorkeur. Is dit niet jullie eerste keuze? Dan komt je kind automatisch op de wachtlijst van de scholen die hoger op jullie voorkeurslijst stonden.  

24. Hoe schrijf ik mijn kind in voor het buitengewoon onderwijs?

Voor het buitengewoon secundair onderwijs heb je een IAC- verslag of een OV4-verslag van het CLB nodig. In dat verslag staat naar welke opleidingsvorm en welk type je mag. Zowel kinderen met voorrang als kinderen zonder voorrang melden zich aan via 'Meld je aan' buitengewoon secundair onderwijs.

Je vindt alle info over aanmelden en inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs op Meld je aan buitengewoon secundair onderwijs. Je kan ook contact opnemen met je CLB.

25. Wat is inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen met een IAC- verslag of een OV4- verslag toch school kunnen lopen in een school voor gewoon secundair onderwijs.

Heeft je kind een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en wil je hem of haar inschrijven in een school voor gewoon secundair onderwijs?

Neem dan contact op met de helpdesk via het gratis nummer 0800 62 185. Het is belangrijk dat je correct aanmeldt.   

26. Waar vind ik meer informatie over de studiemogelijkheden voor mijn kind?

Vraag raad in de huidige school van je kind of maak een afspraak met het CLB dat verbonden is aan de basisschool van je kind. Ook op de website www.onderwijskiezer.be vind je extra informatie over de verschillende studierichtingen en scholen. Je kind kan er ook een test doen om te ontdekken waar zijn of haar interesses liggen. 

27. Waar moet ik rekening mee houden als ik een school voor mijn kind kies?

De secundaire school bepaalt voor een groot deel welke richting de schoolcarrière van je zoon of dochter zal uitgaan. Denk hier dus goed over na. Bekijk samen met je kind welke studierichtingen er bestaan in de hogere jaren en maak een eerste selectie. 

Denk samen met je kind na over deze vragen:

  • Waar ben ik goed in?
  • Wat interesseert me?
  • Welke raad geven de klasleerkracht en het CLB?

Op www.onderwijskiezer.be  vind je meer info over de verschillende studierichtingen en scholen. Je kind kan er ook een test doen om te ontdekken waar zijn of haar interesses liggen. 

Een school bezoeken is ook altijd een goed idee. Elke school heeft namelijk een andere aanpak. De directeur, de leerkrachten en de leerlingen vertellen je meer over hun school, de manier van lesgeven, het schoolreglement, ...Je kan een kijkje nemen in de klaslokalen en vragen stellen. De data van de infomomenten vind je op de website van elke school of op de scholenzoeker. 

28. Wat als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Ben je je kind vergeten in te schrijven binnen de voorgeschreven periode? Dan heeft het geen recht meer op de plaats in die school. Vanaf woensdag 8 mei 2024 (12 uur) vind je bij 'info over scholen' een overzicht van de scholen die nog vrije plaatsen hebben. De vrije inschrijvingen zelf starten dinsdag 14 mei 2024 vanaf 9 uur. Om je kind in te schrijven ga je rechtstreeks naar de school zelf. Je kan je kind vanaf dan ook laten toevoegen aan de wachtlijst van scholen die geen vrije plaatsen meer hebben. Ook dit gebeurt op de school zelf. Let op: tijdens de vrije inschrijvingsperiode gaat een vrije plaats naar de eerste leerling die ervoor inschrijft. 

29. Wat als er iets mis is met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan je terecht bij de ombudsdienst inschrijven. Deze dienst onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Vul hiervoor het klachtenformulier in of bel de helpdesk via het gratis nummer  0800 62 185. De ombudsdienst inschrijven bestaat uit leden van het Lokaal Overlegplatform (LOP) secundair onderwijs Antwerpen. 

Je kan ook een klacht indienen bij de commissie inzake leerlingenrechten. Hiervoor heb je 30 dagen de tijd na het ontvangen van je bericht met het resultaat van je aanmelding.
30. Hoe moet ik mijn kind inschrijven voor een ander leerjaar in het secundair onderwijs?

Voor alle andere leerjaren schrijf je je kind rechtstreeks in in de school van je keuze. De inschrijvingen starten vanaf 20 april 2024. De scholen beslissen zelf wanneer ze precies doorgaan. De school staat in voor de communicatie naar de ouders.  

31. Wanneer zijn er infosessies?

Volg een infosessie als je wil weten hoe de plaatsen via 'Meld je aan' verdeeld worden. Er zullen verschillende infosessies georganiseerd worden:

  • De infosessies zijn afgelopen, donderdag 28 maart 2024 om 20 uur kan je nog wel een online infosessie volgen. 
     
32. Wat als ik geen computer of internet heb?

Ga dan naar een webpunt of een aanmeldpunt. Meer info vind je bij 'hulp nodig' of neem contact op met de Helpdesk Meld je aan.