Info over scholen

Overzicht scholen

In deze lijst vindt u een overzicht van de secundaire scholen in Antwerpen.  Ook op http://www.onderwijskiezer.be.be staat informatie over de scholen.

Vrije plaatsen regulier

A-stroom

B-stroom
 

Infosessies 'Meld je aan'

Uw kind inschrijven in het eerste jaar secundair? Kom dan naar een infosessie over 'Meld je aan'
 

25/1 en 30/1, H.Pius X-instituut, VII-de Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen,  aansluitend bij schoolbezoek om 19 uur              

27/1 Xaveriuscollege, Collegelaan 36, 2140 Borgerhout, doorlopend van 13u30 tot 17 uur

2/2 GO! Koninklijk Lyceum  Antwerpen,  Hertoginstraat 17, 2018 Antwerpen,  aansluitend bij schoolbezoek vanaf 17 uur tot 21 uur   

3/2 Groenendaalcollege, Gagelveldenstraat 71, 2170 Merksem, aansluitend bij schoolbezoek vanaf 13 uur

7/2 CC Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, vanaf 20 uur

8/2 Sint-Agnesinstituut, Dokter Coenstraat 24, 2660 Hoboken, aansluitend bij schoolbezoek vanaf 17 uur

24/2 GO! Koninklijk Atheneum Berchem, Uitbreidingstraat 246, 2600 Berchem, doorlopend de hele dag vanaf 9.30 uur


Op 24/1 vindt er een infosessie over Inclusief Onderwijs plaats in het Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Antwerpen, om 19 uur

Errata

Aanpassingen scholenlijst:

Don Bosco houdt een extra infoavond op 8 februari.

De opendeurdag van Sint-Ludgardisschool Merksem gaat door op 1 februari om 19uur.  

Moretus: opendeurdag en start inschrijvingen op 21 april van 13 tot 19 uur.

Stedelijk Lyceum Linkeroever heeft het %IND aangepast van 65% naar 60%.