Atheneum Irishof KapellenStreepstraat 16
2950 Kapellen
03 660 13 02
Secundair A-stroom
Niet methodegebonden
GO!
Roel Gheyle
https://www.atheneumkapellen.be
De kleurcode is op dit moment oranje. De schoolbezoeken kunnen daardoor niet fysiek plaatsvinden op school